Priser

Anders tilpasser alltid foredrag etter dine behov. Derfor vil prisene variere litt fra gang til gang.

Total tid som vil gå med til forberedelse, antall tilhørere, reise og gjennomføring vil også være med på å bestemme prisen. Tangen reiser over hele landet.

Foredragene har vanligvis en varighet på 45-90 minutter.

Skjult teater og standup vil ha andre varigheter, alt etter ditt behov.

Til foredragene trengs lydanlegg ved forsamlinger som er større enn 50 mennesker. Til foredraget «Livet er aldri helt okey, og det er helt okey for meg» trengs alltid lydanlegg for avvikling av musikk fra PC og tilkobling for gitar.

Tangen har et eget lydanlegg som dekker grupper inntil 100 mennesker, og som kan benyttes mot et tillegg i prisen på 1000 kroner.

Foredragene krever også at det er projektor og lerret tilgjengelig.

Du kan ta kontakt med Anders M. Tangen direkte om du har spørsmål: marttang@online.no eller telefon: 970 12 777

 

MENY